Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 3.4. 2023


 • Výpis ze zdravotní dokumentace 300Kč
 • Prohlídka řidičský průkaz 600Kč
 • Prohlídka řidičský průkaz (senioři 65+) 300Kč
 • Prohlídka zbrojní průkaz 600Kč
 • Vypsání tiskopisů pro komerční pojišťovny (cena dle náročnosti) 300-600Kč
 • Vypracování posudku o bolestném 600Kč
 • Pracovně lékařská prohlídka (kat. 1 bez rizik) 600Kč
 • Vystavení potravinářského průkazu 300Kč
 • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu před přijetím do soc. zařízení 200Kč
 • Potvrzení ke studiu 100Kč
 • Jiné komplexní prohlídky nehrazené zdravotní pojišťovnou 600Kč
 • Jiný administrativní výkon 100-300Kč
 • Vakcinace proti klíšťové encefalitidě pro samoplátce (vakcína + aplikace) 1000Kč